Menu
  • Prebrano 7580 krat

Skupaj na podeželju

V okviru projekta v Mc Brežice raziskujemo in pripravljamo zbir informacij o še ohranjeni tradiciji na podeželju. Gre za izdelavo dokumentarnih virov o preteklem načinu življenja na podeželju, pri čemer bomo uporabili predvsem multimedijske prvine.

V okviru projekta ne izvajamo usposabljanj, ravno tako pa ta ni profitno, tržno in promocijsko usmerjen. Gre le za popis, zbir informacij in dokumentacijo t.i. živih virov, kjer ne uporabljamo prikazov imen, vendar beležimo le aktivnost: premikanje, kretnje, gibe, ter beležimo zvočne posnetke.

Projekt prispeva k inovativnosti predvsem s pristopom timskega, medgeneracijskega dela in povezovanja v dimenziji nekoč - danes. Dokumentarni viri o preteklem načinu življenja bodo služili kot pomemben opomin, kako so živeli nekoč, in primer, kako lahko dediščino prepletemo s sodobnim načinom življenja. Z namenom, da bi znali ceniti čas, ki je bil drugačen, pa vendarle čas, ko so prav težka dela na kmetiji omogočala pozornost do drugega, vaško pomoč, pogovore in zabavo, kar so danes najbolj pogrešljive vrednote.

Ozadje projekta:

Posavsko podeželje predstavlja zibelko tradicionalne posavske hrane, kmečkih opravil, domače obrti in ročnih spretnosti. Zasluge za prepoznavnost gre pripisati domačinom, ki so skozi desetletja pripravljali jedi na enak način iz točno določenih sestavin in opravljali tradicionalna opravila, domače obrti in ročne spretnosti. Negovali so tradicijo in izročilo o načinu dela. Tako se tudi dandanes trudijo obuditi in ohranjati življenje na podeželju, manjka pa vezni člen med starejšimi in mlajšimi pri prenosu tradicije. Zaradi staranja prebivalstva in vse večjega trenda odhoda mladih s kmetij in z vasi v mesta, je nastala potreba po aktivnostih, ki bi povezovale generacije, ter skrbele za zapis in ohranjanje skupne tradicije ter identitete. 

Splošni (dolgoročni) cilj projekta:

Dolgoročni cilj je prikazati mladim zanimivosti podeželja v občini Brežice in jih posredno pritegniti za življenje na vasi, s tem bi preprečili trend odseljevanja v urbana središča. Drugi dolgoročni cilj pa je spodbujanje društvenega življenja in prostovoljstva za medgeneracijsko sožitje na vasi. Refleksira se skozi prijazen razvoj lokalnega podeželskega okolja v duhu medgeneracijskega sožitja. Hkrati je cilj projekta tudi raziskati, zbrati, zabeležiti tradicijo podeželja v občini Brežice z namenom ohranjanja te tradicije s pomočjo novih prireditev, ki bodo ohranjale stare običaje, kmečka opravila in pristno kulinariko. Dokumentarni viri o preteklem načinu življenja bodo služili kot pomemben opomin, kako so živeli nekoč, in primer, kako lahko dediščino prepletemo s sodobnim načinom življenja.

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik