Menu

Reportaže

  • Prebrano: 78 krat

Mladinski center Brežice na treningu o programu Erasmus + v Ovideu, Španija

Z mladinskim centrom Brežice smo teden v maju namenili temeljitem izobraževanju programa Erasmus +. Udeležili smo se treninga za mladinske delavce v prelepem mestecu Oviedo v Španiji. Izobraževanje je bilo intenzivno, saj smo šli skozi vsa področja, ki jih program Erasmus + pokriva in skozi naše praktične primere utrjevali naše pridobljeno znanje. Treninga so se poleg slovenskih organizacij udeležili tudi udeleženci iz različnih evropskih držav – iz Nemčije, Španije, Portugalske, Latvije, Hrvaške, Nizozemske, ... Med seboj smo izmenjali dobre prakse in izkušnje ter uživali v spoznavanju kulinarike na našem multikulturnem »bazarju«.
Preberi več...
  • Prebrano: 121 krat

Obisk nacionalne konference Mreže MaMa ob dnevu Evrope v Hiši EU

Z Mladinskim centrom Brežice smo ob dnevu Evrope obiskali nacionalno konferenco Mreže MaMa v Hiši EU! Med odločevalci na strukturiranem dialogu so gostili Roka Primožiča, direktorja Urada RS za mladino (MIZŠ) , mag. Matejo Prešern, vodjo službe za transparentnost, integriteto in politični sistem (MJU) in mag. Jurija Snoja, generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje (MDDSZ). Na dogodku smo debatirali na temo zaposlovanja in prihodnosti organizacij v mladinskem sektorju, odločevalcem pa smo predstavili nekatere izmed pobud, ki smo jih oblikovali tekom projekta Koalicija mladih. Z upanjem, da so bili naši predlogi slišani, nadaljujemo svoje poslanstvo dela z opolnomočanjem mladine.…
Preberi več...
  • Prebrano: 133 krat

PROAKTIVNA KAVARNA 2018 - OKOLJE IN MOBILNOST V OBČINI BREŽICE

V Mladinskem centru Brežice smo dne 17.5.2018 skupaj z Inštitutom za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) in z dijaki iz Ekonomske in trgovske šole Brežice izvedli Proaktivno kavarno. Skozi voden strukturiran dialog so dijaki kreirali pobude na temo mobilnosti in okolja, ki bi bile po njihovem mnenju primerne za spremembo na bolje v občini Brežice. V našem centru je prišlo do prave možganske nevihte idej in prepričani smo, da se bo iz njih kmalu rodilo veliko novih projektov. Zahvaljujemo se vsem udeležencem za trud in prikaz kako naj bi se aktivno državljanstvo udejanjalo v praksi.   Foto: Luka…
Preberi več...
  • Prebrano: 127 krat

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT - Dan evropskih priložnosti v Mladinskem centru Brežice

V našem evropskem kotičku je bilo dne 17.5.2018 informativno, pestro in zabavno! V sklopu projekta EU PROJEKT, MOJ PROJEKT smo namreč organizirali dogodek Dan evropskih priložnosti. Obiskovalcem smo bili na voljo za različna vprašanja v povezavi s priložnostmi v EU in našim projektom PiMP.  Najbolj pogumnim, ki so sodelovali v nagradnem kvizu EU smo podarili praktične nagrade, deležni pa so bili tudi mnogih brezplačnih brošur o EU s področja mobilnosti mladih, zaposlovanja v EU in splošnega delovanja Evropske unije. Veseli nas, da se radi informirajo o svojih priložnostih znotraj Evropske unije tako mladi, kot tudi mladi po srcu. Naložbo sofinancirata…
Preberi več...
  • Prebrano: 124 krat

»Žuram s prijatelji, ne z drogo!« v mesecu maju na treh osnovnih šolah

Izvajalci preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki delujemo v okviru Mladinskega centra Brežice in v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje, smo po uspešni izvedbi preventivnega programa v OŠ Bizeljsko v začetku meseca v tem tednu obiskali še dve osnovni šoli. Dne 7. 5. 2018 smo preventivne aktivnosti izvedli za učence 9. razreda v OŠ Cerklje ob Krki (skupaj 15 učencev) in dne 9. 5. 2018 v OŠ Brežice (skupaj 56 devetošolcev).      Osnovni cilj preventivnega projekta je informiranje in ozaveščanje mladostnikov o drogah in o zasvojenosti nasploh. Učenci so bili deležni treh krajših strokovnih predavanj s področja…
Preberi več...
  • Prebrano: 129 krat

»Žuram s prijatelji, ne z drogo!« v mesecu maju

V sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje izvajalci preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« v mesecu maju nadaljujemo z izvedbo preventivnih aktivnosti na šolah na območju občine Brežice. Dne 4. 5. 2018 smo obiskali OŠ Bizeljsko, kjer smo za učence 9. razreda izvedli krajše predavanje in preventivne delavnice. Učencem smo podali nekaj osnovnih informacij o škodljivi rabi dovoljenih in nedovoljenih drog ter o zasvojenosti nasploh. Spomnimo, da je glavni cilj preventivnega projekta ozaveščanje mladostnikov na temo droge, promoviranje varne zabave in spodbujanje mladih h kvalitetnemu preživljanju njihovega prostega časa. Predavanja izvajajo strokovnjaki iz Centra za socialno delo Brežice, Zdravstvenega…
Preberi več...

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs