Menu

Usposabljanje o učenju človekovih pravic

V Mladinskem centru Brežice, smo 12.5.2016, skupaj s predstavnikom Amnesty Internacional izvedli usposabljanje za učenje človekovih pravic in uporabo participatornih metod v neformalnem/formalnem okolju.

Na usposabljanju smo spoznali nekaj participatornih metod, ki se uporabljajo in izvajajo pri učenju človekovih pravic, se seznanili s priročniki in materiali, ki jih lahko mladinski delavci, učitelji in vsi tisti, ki delamo z mladimi, uporabljamo pri procesih učenja človekovih pravic. Poleg praktičnih prikazov, pa so smo se seznanili tudi s teoretičnim delom, kjer smo spoznali, kaj participatorne metode in učenje človekovih pravic so. Delavnica je potekala interaktivno, s simulacijo različnih situacij pa smo razvijali občutek empatije, strpnosti in skupnega soodločanja.

Izkušnje pridobljene na delavnici je moč prenesti v vsakodnevno delo z mladimi.

V Mladinskem centru Brežice bomo s podobnimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje, saj ocenjujemo da je ozaveščanje, poučevanje in informiranje o človekovih pravicah pomembno prispeva k oblikovanju družb, v katerih so strpnost, spoštovanje in nediskriminacija vrednote.

Izvedbo delavnice podpira Amnesty International Norveške v okviru projekta Education – Empowerment - Justice Programme.

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik