Menu

MC Brežice na usposabljanju Sveta Evrope

Predstavnici ZPTM Brežice sta se udeležili že drugega usposabljanja za mladinske delavce in trenerje mladinskih centrov, ki so prejeli prestižni Znak kakovosti Sveta Evrope ali mladinskih centrov, ki so v fazi pridobivanja Znaka kakovosti. Usposabljanja se je udeležilo 29 udeležencev iz 14 držav.

Tematika usposabljanja je bila izobraževanje za človekove pravice. Udeleženci so spoznali metode dela in metode neformalnega izobraževanja pri delu z mladimi na tematiko človekovih pravic. Preko različnih delavnic so udeleženci spoznavali različne metode dela, ki bodo v veliko pomoč pri nadaljnem delu z mladimi in bodo tako pripomogle k izboljšanju kakovosti izvajanja izobraževalnih procesov, ki jih nudijo izobraževalni mladinski centri, k dvigu standardov delovanja izobraževalnih centrov ter k lažjemu in hitrejšemu napredku izobraževalnih procesov.

Mladinski center Brežice je leta 2013 med mladinskimi centri vseh 47 držav članic Sveta Evrope postal prvi center, ki se mu je svet Evrope dodelil Znak kakovosti Sveta Evrope za mladinske centre. Znak kakovosti pridobijo tisti centri, ki so primer dobre prakse, še posebej s področja tem in aktivnosti, ki jih izvaja, način na kateri pristopa k mladim ljudem, se zavzemajo in delujejo po vrednotah Sveta Evrope ter transparentnost in objektivnost pri samoocenjevanju. Kasneje so ta znak pridobili še centri iz Finske, Portugalske, Srbije, Belgije, Španije.
Mladinski center Brežice je tudi edini, ki se mu je do sedaj uspelo pridobiti Znaka kakovist že dugič, tokrat do leta 2020.

Kaj prinaša Znak kakovosti?
S pridobljenim nazivom Evropskega mladinskega centra lahko tako omogočimo mladinskim organizacijam in mrežam prostor ter ugodno okolje za izvajanje inovativnih mednarodnih izobraževalnih projektov, sej, tečajev, s katerimi povečujemo izmenjavo informacij ter pridobivanje novih znanj. Center tako zagotavlja kvalitetno neformalno izobraževanje med mladimi ter spodbuja mlade, da se aktivno udejstvujejo na področju evropske civilne družbe. Promovira in podpiral aktivnosti na področju mladinske politike in na sploh sledili vrednotam, ki jih predstavlja Sveta Evrope.

Mladinski center skozi svoje aktivnosti spodbuja neformalno izobraženja mladih ter mednarodne mobilnosti mladih. Prav tako pa so takšna srečanja tudi prostor, kjer nastajajo nove ideje za bodoče projekte na mednarodnem področju za mlade.

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik