Menu

Mladi Brežičani o človekovih pravicah

V Mladinskem centru Brežice smo organizirali multimedijsko delavnico: Človekove pravice in popotniško novinarstvo. Delavnice se je udeležilo 20 dijakov iz Ekonomske in trgovske šole Brežice s profesorico Mojco Ogorelc. delavnico je izvedla Socialna akademija.
Namen delavnice je bil okrepiti čut mladih za njihovo družbeno odgovornost in spodbuditi njihovo kritično mišljenje o prisotnosti ter udejanjanju temeljnih človekovih pravic v družbi. Mladi so bili seznanjeni s temeljnimi človekovimi pravicami, preko delavnico smo spodbudili njihovo ustvarjalnost in jim pomagali odkriti sočutje do ljudi, ki trpijo zaradi kršenja temeljnih pravic. Poleg ozaveščanja o človekovih pravicah, pa so mladi spoznali tudi osnove popotniškega novinarstva in multimedije (video). Namen Popotniškega novinarstva je okrepiti kritično razmišljanje in družbeno aktivacijo. Spodbuja mlade k potovanjem, zavestnem opazovanju sveta, zavzemanju stališč o družbenih vprašanjih, smiselni uporabi in odnosa do novih medijev. Mlade želi spodbuditi za uporabo sodobnih spletnih orodij za sporočanje svojih odzivov na dogajanja v družbi

IMG 3277 Custom

Mladi so se tako spoznali z osnovnimi pojmi. Drugi del je bil praktičen: sestavili so svoje scenarije in z ročno kamero po svojih snemalnih knjigah posneli kratke filme.
Delavnica je lepo uspela. Dijaki so posneli zanimive filmčke, bili zelo ustvarjalni in navdušeni nad izvedbo.

Socialni akademiji se zahvaljujemo za uspešno izvedbo brezplačnih delavnicETRŠ Brežice pa za udeležbo in sodelovanje pri projektu.


Na spodnjih povezavah si lahko ogledate krajše filmčke, ki so jih posneli dijaki na multimedijski delavnici na tematiko človekovih pravic, ter preberete vtise dijakov.

VTISI DIJAKOV: 
Bilo mi je super, naučila sem se veliko novega in sem vesela, da sem sodelovala. Predlagam ponovitev takšne delavnice.
Nuša, 2. Av

Naučila sem se veliko. Delavnica mi je bila všeč. Veliko novih spoznanj in dogodivščin.
Eva in Nuša, 2. Av

Delavnica mi je bila zelo všeč. Na šoli bi bilo lahko več takih delavnic. Naučila sem se veliko novega.
Nika, 2. Av

Bilo mi je zelo všeč, saj sem se naučila veliko novega o snemanju in novinarstvu. Ugotavljam, da novinarji nimajo ravno najlažje naloge.
Tamara, 2. Av

Danes mi je bilo zelo zanimivo. Najbolj všeč mi je bilo delo na terenu, ko smo intervjuvali mimoidoče. Upam, da bo še več takšnih dni.
Arian, 3. Ae

Bilo je zelo zanimivo in poučno.
Beno in Jan, 3. Ae

Na delavnici sem spoznala veliko zanimivega. Spoznala sem, da veliko ljudi sploh ne ve, katere so njegove pravice, da so dostikrat kršene, ne da bi ljudje sploh to vedeli. Snemanje je bilo tudi zelo zanimivo, čeprav večina ljudi ni želela govoriti o opijanju mladih. Pri snemanju smo se zabavale. Takšne delavnice bi lahko imeli večkrat.
Pia, 2. Ae

Na današnji delavnici, v Mladinskem centru , smo dobili veliko novih informacij o izdelavi kratkih filmčkov, novinarstvu in človekovih pravicah. V skupini smo izdelale prispevek na temo človekovih pravic. Bilo je res prijetno vzdušje in želimo si, da bi bilo takšnih delavnic še več.
Hana, Lana, Sara, 3. Ae

Delavnica mi je bila zelo všeč in zanimiva, saj sem pridobila veliko znanja in izkušenj na področju snemanja in urejanja filmčka. Želim si, da bi bilo več takšnih delavnic ali drugačnih, ker se s tem povezujemo in učimo medsebojne komunikacije .
Živa, 2. Ae

Delavnica je bila zelo zanimiva, po mojem mnenju, bi se moralo več ljudi udeležiti tovrstnih predavanj. Izvedeli smo veliko novega, predvsem to, da večina ljudi sploh ne ve, kaj so njihove pravice ter da so dostikrat kršene, ne da bi ljudje sploh to vedeli. Snemanje je bilo tudi zelo zanimivo, čeprav večina ljudi ni želela govoriti o opijanju mladih. Pri snemanju filmčka smo se zabavale.
Pia, 2. Ae

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik