Menu

»Žuram s prijatelji, ne z drogo!« in učenci 9. razreda iz Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova

V Mladinskem centru Brežice v letošnjem letu nadaljujemo z izvedbo preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«. Tokrat smo obiskali Osnovno šolo dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Preventivnih aktivnosti udeležilo 28 devetošolcev. Glavni cilj projekta je informiranje in ozaveščanje mladostnikov o škodljivi rabi dovoljenih in nedovoljenih drog. Promoviramo varno zabavo in mladostnike spodbujamo h kvalitetnemu preživljanju njihovega prostega časa. Učenci so bili v prvem delu izvedbe programa (1. in 2. šolsko uro) deležni treh krajših predavanj (socialne delavke, policista in medicinske sestre), v drugem delu (3., 4. in 5. šolska ura) so sledile preventivne delavnice, ki jih izvajajo usposobljeni prostovoljci Mladinskega centra Brežice. Delavnice so potekale interaktivno v sproščenem vzdušju, v obliki pogovora in različnih socialnih iger.

Evalvacijski vprašalnik, ki so ga učenci izpolnili ob koncu srečanja, je pokazal, da so učencem bila predavanja in delavnice zelo všeč, pri čemer so izpostavili predvsem odprt in iskren pogovor, možnost izražanja mnenj ter medsebojno poslušanje. Na vprašanje, kaj ti je bilo na delavnicah najbolj všeč, so med drugim zapisali: »Da smo se pogovarjali«, »Zaupanje«, »Da je bilo sproščeno vzdušje«, »Da smo lahko bili odprti in smo povedali svoje mnenje«, »Način dela, odkriti pogovori, dobri odnosi«, »Vse mi je bilo všeč, in to, da smo izvedeli veliko novih stvari«. Podobni odzivi učencev so bili tudi na izvedena predavanja.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim v projektu za sodelovanje: izvajalcem predavanj in delavnic, šoli, ki nas je prijazno sprejela, še zlasti pa gre zahvala devetošolcem, ki so nam zaupali svoja razmišljanja in izkušnje.

Za McB zapisala: mag. Danijela Švajger, univ. dipl. soc.

Brežice, marec 2017

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik