Menu

Reportaže

  • Prebrano: 1384 krat

»Žuram s prijatelji, ne z drogo!« na Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Ekipa preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki ga izvajamo v okviru Večgeneracijskega centra Posavje v sodelovanju z Mladinskih centrom Brežice, Policijsko postajo Brežice, Zdravstvenim domom Brežice in Centrom za socialno delo Brežice, je dne 28. 1. 2019 obiskala devetošolce (skupaj 27 učencev) na Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Prvi dve šolski uri sta potekali predavanji policista in zdravstvene delavke, sledile so tri šolske ure preventivnih delavnic. Namen srečanja z učenci je bil predvsem informiranje in ozaveščanje o škodljivosti rabe alkohola in drugih dovoljenih in nedovoljenih drog ter ozaveščanje o nekemičnih vrstah zasvojenosti, kot so zasvojenost z…
Preberi več...
  • Prebrano: 1133 krat

S preventivnim projektom »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« na Ekonomski in trgovski šoli Brežice

V novem letu nadaljujemo z izvedbo preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«. V ponedeljek, 21. 1. 2019, smo preventivne aktivnosti izvedli za okoli 100 dijakov iz 1. in 2. letnikov Ekonomske in trgovske šole Brežice. Program smo izvedli v šestih šolskih urah: prve tri šolske ure so potekala predavanja s strani policista, zdravstvene in socialne delavke, sledile do preventivne delavnice, ki so jih izvedli strokovni sodelavci mladinskih centrov iz Krškega in Brežic ter prostovoljci Večgeneracijskega centra Posavje.
Preberi več...
  • Prebrano: 1271 krat

Preventivni projekt »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« za učence in dijake brežiških šol že 15. leto zapored

Izvajalci preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki ga izvajamo v okviru Mladinskega centra Brežice v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje, Zdravstvenim domom Brežice, Centrom za socialno delo Brežice in Policijsko postajo Brežice, smo v novembru, ki je mesec preprečevanja zasvojenosti, dne 19. 11. 2018 obiskali Osnovno šolo Pišece, kjer smo za devetošolce izvedli preventivne aktivnosti na temo droge in zasvojenost.
Preberi več...
  • Prebrano: 610 krat

Projekt PiMP - Delavnice in usposabljanja za mlade

V projektu PIMP – Priložnosti in izzivi mladih v Posavju smo izvedli 27 različnih delavnic, z namenom, da mladim omogočimo krepitev kompetenc in jih opolnomočimo, ter poskrbimo za prenos znanj in kompetenc na mlade. S pomočjo delavnic in usposabljanj smo mladim zagotovili: večjo zaposljivost in zaposlenost ciljne skupine mladih tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven. Z inovativnimi pristopi smo prispevali k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela ter s tem prispevali k reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike, okrepili kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbudili družbeno…
Preberi več...
  • Prebrano: 1219 krat

EKIPA MC BREŽICE SE IZOBRAŽUJE

V mesecu juliju se je ekipa MC Brežice udeležila kar dveh mladinskih izmenjav. Prva je potekala na Portugalskem, kjer smo udeleženci spoznali podjetništvo tako v različnih državah kot tudi na lokalni ravni. Spoznali smo lokalni inkubator, projekt arhiviranja starih fotografij, šolski program za spodbujanje mladih k podjetništvu in lokalno kulturo. Družili smo se z mladimi iz Grčije, Italije, Španije, Portugalske in Bulgarije. Druga izmenjava je potekala konec meseca na Slovaškem, kjer smo se osredotočili predvsem na  socialno vključenost, spodbujanje raznolikosti in aktivno participacijo mladih v družbi. Poslušali smo zgodbe različnih pripadnikov ranljivih skupin in širili svoja obzorja, pridobili nove metode…
Preberi več...

Zanimive povezave

Sofinancerji

Evs Evs Evs

Napovednik