Izobraževanje

Nazaj

Zavod za podjetništvo turizem in mladino izvaja različne delavnice za učence osnovnih in dijake srednjih šol. Skupaj s partnerskimi organizacijami skrbimo za promocijo zdravega življenjskega sloga in odgovornega odnosa do okolja, spodbujamo in kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter stremimo k opolnomočenju mladih za lažji prehod v svet odraslosti. Šolam ponujamo delavnice in predavanja, ki preko neformalnega izobraževanja mladostnike okrepijo z znanji in veščinami, ki bodo pomagale pri njihovi rasti v zdrave in odgovorne osebe.

Končani projekti

Izobraževanje

Zakaj vsebina za mlade?

Zavod za podjetništvo turizem in mladino izvaja različne delavnice za učence osnovnih in dijake srednjih šol. Skupaj s partnerskimi organizacijami skrbimo za promocijo zdravega življenjskega sloga in odgovornega odnosa do okolja, spodbujamo in kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter stremimo k opolnomočenju mladih za lažji prehod v svet odraslosti. Šolam ponujamo delavnice in predavanja, ki preko neformalnega izobraževanja mladostnike okrepijo z znanji in veščinami, ki bodo pomagale pri njihovi rasti v zdrave in odgovorne osebe.

Aktivnosti, ki jih lahko občasno izvajamo na osnovnih in srednjih šolah (npr. v okviru naravoslovnih, tehničnih dneh, razrednih ur ali drugih ur dejavnosti, predvidenih za dodatne aktivnosti), spodbujajo pozitivni psihosocialnirazvoj mladostnikov ter prispevajo k preprečevanju nastajanja in utrjevanja vedenj, rizičnih za zdravje in progresivni razvoj.

Mladinski delavci, kot izvajalci mladinskih delavnic in predavanj (ter ostali strokovni sodelavci), se redno izobražujejo na področjih svojega dela, tako da lahko mladim ponudijo interaktivne delavnice in odgovorijo na njihova vprašanja z različnih področij, ki jih delavnice in predavanja pokrivajo.

Katalog je namenjen osnovnim in srednjim šolam v občini Brežice, z namenom uvedbe dodatnih izobraževalnih vsebin za učence in dijake. Vsebuje 19 področij in vsaka vsebina predavanj/delavnic se lahko prilagodi, odvisno ali gre za srednjo ali osnovno šolo. Delavnice/predavanja se razlikujejo glede trajanja in se prav tako lahko prilagodijo potrebam in željam.

V primeru, da se odločite, da bi katerega od predlaganih tematskih sklopov uvrstili v letni načrtna vaši osnovni/srednji šoli, vas prosimo, da nas o tem čim prej obvestite, da bi  vam lahko poslali soglasje o izvedbi projektnih aktivnosti na vaši šoli v prihodnjem obdobju.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na mcb@zptm.si.

  • Občina Brežice
  • MI! - mladinski inkubator
  • PiMP
  • Quality Label for Youth Centres
  • Ministrstvo za kulturo
  • Naložba v vašo prihodnost