Brežice, 7. april 2022 – V evropskem letu mladih Urad RS za mladino v sodelovanju z Mrežo MaMa in mladinskimi centri po vsej Sloveniji prireja regijske posvete z mladimi za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino (NPM). 

Drugi regijski posvet, od dvanajstih, za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino je tako potekal pri nas, v Brežicah.
Mladi so izpostavili težave z duševnim zdravjem med mladimi, okoljsko problematiko in pomanjkanje kakovostnih delovnih mest ter predlagali reševanje problema duševnega zdravja na sistemskem nivoju ter povezavo med trajnostjo in zaposlovanjem.

Udeleženci srečanja so najprej prisluhnili uvodni predstavitvi NPM in pomena sistematičnega vključevanja mladih in ključnih deležnikov v mladinskem sektorju v proces sooblikovanja tega dokumenta, ko bodo v medsebojnih razpravah in v dialogu z odločevalci obravnavali aktualne izzive in iskali rešitve. Nagovoril jih je sekretar Urada RS za mladino mag. Andraž Zgonc ter jih spodbudil k neprekinjenemu dialogu z odločevalci pri naslavljanju aktualnih izzivov mladih ter skupnem iskanju rešitev. Katra Kozinc z nacionalne agencije Movit jim je predstavila programa ERASMUS+ Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota za mlade.

Nato je 38 udeležencev srečanja po metodologiji svetovne kavarne in po načelu viharjenja možganov obravnavalo sedem aktualnih tem: Oblikovali so sklepe, ki so jih v zadnjem delu srečanja predstavili odločevalcem in z njimi razpravljali o aktualnih izzivih ter možnostih za rešitve.

Ker je temeljni cilj NPM zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi, so se posveta udeležili tako predstavniki lokalnih skupnosti kot nacionalnih institucij. Dialog z mladimi pa so vzpostavili direktorica Urada RS za mladino mag. Dolores Kores, Urška Kovač Zlobko iz sektorja za zaposlovanje z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Urška Erklavec z Ministrstva za zdravje in Vesna Kržan s področja mladine na oddelku za družbene dejavnosti Občine Brežice.

Mladi v Brežicah so najbolj izpostavili problematiko duševnega zdravja in predlagali reševanje na sistemskem nivoju, pa tudi vključevanje tematike v sistematske preglede. Prav tako so na področju zdravja mladih izpostavili spolnost – mladi v šoli ne dobijo dovolj informacij o preventivi pred spolno prenosljivimi boleznimi in preseganja spolnih vlog, saj so informacije pogosto podane s strani zelo medikaliziranega diskurza.

Naslednja tematika, ki je pri mladih vzbudila veliko zanimanja in pobud je bila tematika okolja in trajnosti – izpostavili so problem napačno zastavljenega trajnostnega kmetijstva, pretirane pozidave, prevelike navezanosti Slovencev na avtomobile… Predlagali so povezavo med trajnostjo in zaposlovanjem, torej zelene poklice, ter smiselne investicije v javni prevoz. Na področju zaposlovanja so poudarili, da v resnici pogrešajo kakovostna delovna mesta.

Po intenzivni razpravi so tako mladi kot odločevalci prišli do zaključka, da obe strani potrebujeta še več takih priložnosti za spodbujanje strpnega in konstruktivnega dialoga za večje medsebojno razumevanje.


18. apr 2022

Aktivno socialno vključevanje starejših in mladih

29. nov 2022Aktivno socialno vključevanje starejših in mladih...

PREBERI VEČ

CALL FOR THE VOLUNTEERS

25. nov 2022We need 2 volunteers. You should be at least 18 years old, with at least intermediate level of English, motiva...

PREBERI VEČ

Erasmus + Sport

18. nov 2022 ZPTM-ju odobren projekt Erasmus + Sport za večjo vključenost mladih v šport...

PREBERI VEČ
Dejavnosti ZPTM Brežice omogočajo Občina Brežice, Zavod za zaposlovanje RS, Urad za mladino ter tržne dejavnosti zavoda. 
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×