MC Brežice

Prostor mladinskega ustvarjanja

predstavitev-88.jpg

O nas

Mladinski center Brežice, krajše MC Brežice, je javna ustanova v Brežicah, ki se ukvarja z organizacijo različnih izobraževalnih in kulturnih dogodkov. Medse povabi številne zunanje sodelavce za obogatitev in popestritev programa predvsem za mlade ter otroke, kot tudi za ostale občane Brežic. Vsako leto prirejajo koncerte, odrske prireditve,  predavanja in delavnice. Preko različnih projektov se v centru organizirajo delavnice in izmenjave, ki povezujejo  kulturo in umetnost.

cilji-207.jpeg

Cilj in poslanstvo

Cilj Mladinskega centra Brežice je posredovanje znanja in kompetenc mladih za njihov osebnostni razvoj in aktivno vključevanje v družbo in oblikovanje okolja za lažje ter hitrejše doseganje socialne in ekonomske avtonomije mladih. Delo centra se nanaša na izobraževanja, zaposlovanja, spodbujanja k podjetnosti, ustvarjanja ustreznih pogojev za celostno zdravje in dobro počutje mladih, učno mednarodno mobilnost, aktivno državljanstvo, participacijo mladih,  podporo mladinskemu organiziranju ter skrbi za prepoznavanje kulture. 

Poslanstvo Mladinskega centra Brežice je omogočiti mladim varen in prijeten prostor, priložnost za aktivno delovanje in vključevanje v družbo ter ponuditi pestro izbiro znanj z različnih področij.

Untitled design (1)

Znak kakovosti Sveta Evrope

Mladinski center Brežice skupaj z Mladinskim hotelom Brežice (MC Brežice) predstavlja evropski center neformalnega izobraževanja za mlade pod okriljem Sveta Evrope. Leta 2013 je kot prvi v Evropi in edini mladinski center v Sloveniji pridobil Znak kakovosti Sveta Evrope, ki so ga do sedaj podelili zgolj petnajstim mladinskim centrom v Evropi. V skladu z vrednotami in standardi Sveta Evrope MC Brežice stremi k razvoju ter implementaciji kakovostnih izobraževalnih programov s ciljem krepitve kompetenc mladih.

MI! – mladinski inkubator, zaključki

Aktivnosti

Z aktivnostmi strmimo h krepitvi kompetenc mladih in k opolnomočenju, zagotavljamo prenos znanja, koncept prostovoljstva, skrbimo za povezovanje z drugimi organizacijami, spoznavamo dobre prakse in pridobivamo partnerstva, ki so zelo pomembna pri gradnji odprtega okolja za mlade. Ustvarjamo tudi okolje, kjer so mladi vključeni tako družbeno in kulturno kot gospodarsko ter politično. Hkrati z vključevanjem mladih v različne aktivnosti poskrbimo za blaženje posledic pandemije ter krepimo njihovo duševno zdravje.

Preko aktivnosti se mladi na podlagi lastnih prizadevanj vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence, prispevajo k razvoju skupnosti, prevzemajo odgovornost, se učijo načrtovanja, sprejemanja odločitev in krepijo številne druge državljanske in socialne kompetence. Z vključevanjem krepimo mladinski prostor, saj preko tega raznim skupinam mladih omogočamo, da ga oblikujejo in delajo pestrejšega, takšnega, ki je odgovor na potrebe mladih, ki postajajo oblikovalci svoje prihodnosti.

Kontakt