Neformalno izobraževanje

Nazaj

Zavod za podjetništvo turizem in mladino izvaja različne delavnice za učence osnovnih in dijake srednjih šol. Skupaj s partnerskimi organizacijami skrbimo za promocijo zdravega življenjskega sloga in odgovornega odnosa do okolja, spodbujamo in kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter stremimo k opolnomočenju mladih za lažji prehod v svet odraslosti. Šolam ponujamo delavnice in predavanja, ki preko neformalnega izobraževanja mladostnike okrepijo z znanji in veščinami, ki bodo pomagale pri njihovi rasti v zdrave in odgovorne osebe.

a

k

k

Program neformalnega izobraževanja

Aktivnosti, ki jih izvajamo na osnovnih in srednjih šolah (npr. v okviru naravoslovnih, tehničnih dneh, razrednih ur ali drugih ur dejavnosti, predvidenih za dodatne aktivnosti), spodbujajo pozitivni psihosocialnirazvoj mladostnikov ter prispevajo k preprečevanju nastajanja in utrjevanja vedenj, rizičnih za zdravje in progresivni razvoj. 

Program je namenjen osnovnim, srednjim šolam, višjim šolam in fakultetam v Občini Brežice, z namenom uvedbe dodatnih izobraževalnih vsebin za učence in dijake. Vsebuje različna področja in vsebina delavnic se lahko prilagodi glede na ciljno skupino. Delavnice se razlikujejo glede trajanja in se prav tako lahko prilagodijo potrebam. 

Delavnice glede na potrebe mladih

Če v razredih, letnikih ali pri skupini mladih, s katerimi delate, zasledite določen izziv, nas lahko kontaktirate, da oblikujemo specifično delavnico, popolnoma prilagojeno vašim potrebam. 

Sodelovanje

V primeru, da se odločite za sodelovanje, vas prosimo, da nam to sporočite vsaj 14 dni pred načrtovano izvedbo. Če želite, da sodelujemo z delavnico po naročilu, nam to sporočite vsaj 21 dni pred izvedbo. Prejeli boste izjavo o sodelovanju. 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na info@mc-brezice.si. 

Stopite v stik