Neformalno izobraževanje

Nazaj

Zavod za podjetništvo turizem in mladino izvaja različne delavnice za učence osnovnih in dijake srednjih šol. Skupaj s partnerskimi organizacijami skrbimo za promocijo zdravega življenjskega sloga in odgovornega odnosa do okolja, spodbujamo in kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter stremimo k opolnomočenju mladih za lažji prehod v svet odraslosti. Šolam ponujamo delavnice in predavanja, ki preko neformalnega izobraževanja mladostnike okrepijo z znanji in veščinami, ki bodo pomagale pri njihovi rasti v zdrave in odgovorne osebe.

Aktivnosti in izvajalci 

Aktivnosti, ki jih izvajamo na osnovnih in srednjih šolah (npr. v okviru naravoslovnih, tehničnih dneh, razrednih ur ali drugih ur dejavnosti, predvidenih za dodatne aktivnosti), spodbujajo pozitivni psihosocialnirazvoj mladostnikov ter prispevajo k preprečevanju nastajanja in utrjevanja vedenj, rizičnih za zdravje in progresivni razvoj.

Mladinski delavci, kot izvajalci mladinskih delavnic in predavanj (ter ostali strokovni sodelavci), se redno izobražujejo na področjih svojega dela, tako da lahko mladim ponudijo interaktivne delavnice in odgovorijo na njihova vprašanja z različnih področij, ki jih delavnice in predavanja pokrivajo.