PROJEKTI

Mladi za šport

Na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice sodelujemo pri projektu Mladi za šport, ki se zaključi maja 2024. Zavod za šport Slovenske Konjice (ZZŠSK) je v partnerstvu z Mladinsko mrežo MaMa in pridruženimi organizacijami iz petih lokalnih skupnosti po Sloveniji (Zagorje ob Savi, Sevnica, Ajdovščina, Žalec in Brežice) 7. septembra 2022 začel z izvajanjem projekta. Projekt Mladi za šport je sofinanciran s strani Evropske komisije v programu Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota – Aktivnosti udejstvovanja mladih.

PREBERI VEČ

POJNT

Projekt POJNT se izvaja v šestih posavskih občinah na območju Lokalne akcijske skupine Posavje. Cilj projekta je ustvariti zaposlitvene priložnosti in kakovostna delovna mesta.

PREBERI VEČ

MI! - mladinski inkubator

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (enota Mladinski center Brežice) je vodilni partner in prijavitelj projekta MI! - mladinski inkubator s konzorcijskim partnerjem Mladinskim kulturnim centrom Maribor (MKC Maribor).

PREBERI VEČ

YOUTHINN

Kot partnerji uspešno sodelujemo v projektu Youth Inn, ki ga podpira program Erasmus +.

PREBERI VEČ

rEUral

Kot partnerji sodelujemo v projektu rEUral, ki ga vodi Mladinska Mreža Mama. Projekt je namenjen ozaveščanju o strukturi, delovanju in vplivu EU in Evropskega parlamenta, pri tem pa se osredotoča na tri področja delovanja: varstvo okolja, digitalizacija in solidarnost.

PREBERI VEČ

REFRESH+

Projekt REFRESH+ je mednarodni projekt, s področja kulturne dediščine in umetnosti, ki se izvaja v sklopu Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

PREBERI VEČ

Projekt ESE - CLIMEART

Glavni namen projekta je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje mladih posameznikov ter vključevanje ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost. S projektom omogočamo krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s pripadniki ranljivih skupin.

PREBERI VEČ

EVS FOR HUMAN RIGHTS V BREŽICAH

V Mladinskem centru Brežice že vrsto let delujemo na področju ozaveščanja o človekovih pravicah. Tako tudi v letošnjem letu nadaljujemo z aktivnostmi, saj ocenjujemo, da ozaveščanje, poučevanje in informiranje o človekovih pravicah ter učenje o človekovih pravicah pomembno prispeva k oblikovanju družb, v katerih so strpnost, spoštovanje in nediskriminacija vrednote.

PREBERI VEČ

PiMP: Priložnosti in izzivi mladih

Ključ za uspeh v turizmu mladi prepoznavamo v povezovanju, sodelovanju in skrbi za trajnostno delovanje.

PREBERI VEČ
Dejavnosti ZPTM Brežice omogočajo Občina Brežice, Zavod za zaposlovanje RS, Urad za mladino ter tržne dejavnosti zavoda. 
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×