Projekti

EVS for human rights v Brežicah

ponedeljek, 9. 1. 2023

V Mladinskem centru Brežice že vrsto let delujemo na področju ozaveščanja o človekovih pravicah. Tako tudi v letošnjem letu nadaljujemo z aktivnostmi, saj ocenjujemo, da ozaveščanje, poučevanje in informiranje o človekovih pravicah ter učenje o človekovih pravicah pomembno prispeva k oblikovanju družb, v katerih so strpnost, spoštovanje in nediskriminacija vrednote.

Projekt CLIMEART

ponedeljek, 9. 1. 2023

Glavni namen projekta je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje mladih posameznikov ter vključevanje ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost. S projektom omogočamo krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s pripadniki ranljivih skupin.

ReFresh+

Mednarodni projekt s področja kulturne dediščine in umetnosti, ki se izvaja v sklopu Združenja zgodovinskih mest Slovenije

ponedeljek, 9. 1. 2023

Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Mladinski center Brežice) je v sodelovanju z Občino Brežice, Posavskim muzejem Brežice in KUD Franjo Stipovšek Gimnazije Brežice oblikovala skupino mladih umetnikov, ki so na prej izbrano legendo – Vodovodni stolp: Ljubezen v višavah, obudili legendo.

rEUral Europe

ponedeljek, 9. 1. 2023

Kot partnerji sodelujemo v projektu rEUral, ki ga vodi Mladinska Mreža Mama. Projekt je namenjen ozaveščanju o strukturi, delovanju in vplivu EU in Evropskega parlamenta, pri tem pa se osredotoča na tri področja delovanja: varstvo okolja, digitalizacija in solidarnost.

Youth Inn

ponedeljek, 9. 1. 2023

Kot partnerji uspešno sodelujemo v projektu Youth Inn, ki ga podpira program Erasmus +. Projekt se osredotoča na izmenjavo dobrih praks med centri. V projekt je vključenih še pet partnerskih centrov: Pokret gorana Vojvodine (Srbija), FITT Timisoara (Romunija), Mokymų centras "Daugirdiškės" (Litva), Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg (Nemčija), Cazalla Intercultural (Španija), Cooperativa Sociale Muovimente (Italija), ki med sabo izmenjujejo izkušnje in nasvete glede upravljanja mladinskih centrov z nastanitvami, pomen okoljske trajnosti ter vključenosti lokalne skupnosti.

MI! - mladinski inkubator

ponedeljek, 9. 1. 2023

Projekt je rezultat uspešne kandidature na razpisu »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« in traja do 15. 9. 2021. Z javnim razpisom se zagotavlja trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Spodbuja se inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Mladi za šport

ponedeljek, 9. 1. 2023

Na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice sodelujemo pri projektu Mladi za šport, ki se zaključi maja 2024.

Lokalne pobude za cilje mladih EU

ponedeljek, 9. 1. 2023

Mladinski center Brežice je partner projekta »Lokalne pobude za cilje mladih EU«, ki ga vodi Mladinska mreža MaMa.

PiMP: Priložnosti in izzivi mladih

petek, 6. 1. 2023

Ključ za uspeh v turizmu mladi prepoznavamo v povezovanju, sodelovanju in skrbi za trajnostno delovanje.

Pod okriljem projekta Priložnosti in izzivi mladih v Posavju (v nadaljevanju PiMP) in Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju ZPTM) smo se skupaj z udeleženci delavnice Ogled dobrih praks za pridobitev znaka Slovenia Green odpravili  na 5 različnih destinacij, in sicer Podčetrtek, Rogaška Slatina, Kozjanski park, Sevnica in Kostanjevica na Krki, z namenom promocije projekta PIMP kot tudi z namenom izmenjave izkušenj, ogleda dobrih praks, ter spoznavanja destinacij, ki so del Zelene sheme slovenskega turizma (v nadaljevanju ZSST).

  • Občina Brežice
  • MI! - mladinski inkubator
  • PiMP
  • Quality Label for Youth Centres
  • Ministrstvo za kulturo
  • Naložba v vašo prihodnost

Stopite v stik

MC Brežice
Gubčeva 10a
8250 Brežice

+386 590 83 790