Eurodesk

Nazaj

O Eurodesku

Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, ki ponuja informacije o evropskih priložnostih za mlade na področjih mobilnosti, aktivne participacije mladih v družbi in aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih – na primer o prostovoljstvu ali izmenjavah v tujini, študiju in pripravništvih v tujini, kako poiskati evropsko sofinanciranje in kontakte, aktualnih mednarodnih natečajih za mlade ... Septembra 2022 je MC Brežice postal Eurodesk regonalni partner. 

Kot Eurodesk multiplier strmimo k zagotavljanju informacij o mednarodni mobilnosti mladim, dostop do podatkov o evropskih programih, promocijo možnosti, ki jih programi ponujajo, hkrati pa je prisotnost v Eurodesk mreži odlična priložnost tudi za organizacijo samo, saj se v okviru tega dodatno usposabljamo, širimo mrežo poznanstev, sodelujemo z drugimi in se povezujemo.

 

Kot Eurodesk regionalni partner ponujamo:

 • brezplačno odgovarjanje na vprašanja o evropskih priložnostih za mlade,
 • hiter dostop do evropskih informacij na spletu,
 • razširjanje evropskih informacij.

 

Eurodesk ponuja sveže in preverjene informacije, ki se dotikajo naslednjih osrednjih področij:

Mreža Eurodesk (https://eurodesk.eu/)

Eurodesk deluje kot mreža, ki jo danes sestavlja že 34 nacionalnih Eurodesk partnerjev, podporna koordinacijska pisarna v Bruslju ter več kot 1000 regionalnih in lokalnih partnerskih mladinskih organizacij po vsej Evropi. V Sloveniji Eurodesk deluje od leta 2001, prva Eurodeskova pisarna pa je nastala leta 1990 na Škotskem. 

V Sloveniji ima Eurodesk v vsaki slovenski statistični regiji po enega regionalnega partnerja, ki skrbi za regionalno mrežo in posredovanje informacij na regionalni ravni. Več o mreži Eurodesk v Sloveniji najdete tukaj.

Spletna stran www.eurodesk.si (http://www.movit.si/info-servis-eurodesk/)

Spletna stran, ki deluje v okviru spletne strani Zavoda Movit. Namenjena je predvsem akterjem na področju informiranja mladih in ponuja informacije o aktualnih natečajih, razpisih, dogodkih na področju mladine ter mladinske politike, vire in publikacije, ki jih lahko informatorji vključijo v svojo ponudbo informacij ter napotke, publikacije, primeri dobrih praks, ki lahko informatorjem služijo pri izboljševanju kakovosti svojega dela.

Evropski mladinski portal  (https://youth.europa.eu/home_en)

Evropski mladinski portal je osrednji portal Evropske komisije, namenjen mladim med 13 in 30 let in predstavlja vstopno točko do evropskih informacij za mlade.

Na Evropskem mladinskem portalu najdete aktualne novice in dogodke, zanimive za mlade, preko Evropskega mladinskega portala pa lahko mladi postavijo tudi svoje vprašanje. Osrednja usmeritev portala je Evropska strategija za mlade, vsaka izmed osmih tem strategije je razdeljena na tri podteme, o katerih so na voljo prispevki za vsako državo posebej (28 držav članic EU, Islandija, Makedonija, Turčija in Švica). 

Na Evropskem mladinskem portalu najdete tudi bazo akreditiranih ESC organizacij in bazo priložnosti za mednarodno prostovoljstvo, kjer so objavljena prosta mesta za ESC projekte.

 

Eurodesk partnerji se pri delovanju držimo Eurodeskovih 10 načel kakovosti

Eurodesk pri svojem delu uporablja raznolika orodja za mreženje in informiranje ter ponuja kakovostna usposabljanja in podporo mladinskim delavcem ter informatorjem mladih.

Pri tem nas vodi naslednjih 10 načel kakovosti: 

 • Informiranje izvaja usposobljeno osebje. 
 • Posredovanje informacij je brezplačno. 
 • Informacije so prilagojene potrebam posameznikov. 
 • Informiranje in svetovanje je zagotovljeno vsem mladim. 
 • Informacije za mlade so podane vrednostno nevtralno. 
 • Informatorji uporabnike po potrebi napotijo tudi na druge info servise 
 • Informatorji imajo preko mreže neposreden dostop do zanesljivih lokalnih in regionalnih informacij po vsej Evropi. 
 • Informacije temeljijo na resničnih zgodbah in pričevanjih. 
 • Informacije so osredotočene predvsem, na programe finančne podpore. 
 • Informatorji pri svojem delu uporabljajo preverjene in zanesljive vire. 

 

Koristne povezave: 

https://timetomove.eurodesk.eu/

https://programmes.eurodesk.eu/learning

https://podcasters.spotify.com/pod/show/eurodesk

Kontakt