297 mladih vključenih v športne aktivnosti

Projekt Hand in Hand

Nazaj

297 mladih vključenih v športne aktivnosti

V sklopu projekta Hand in Hand smo v mesecu aprilu ponovno izvajali športne HEPA kampe, tokrat s poudarkom na vključenost mladih iz lokalnega okolja.

Tema projekta je spodbujanje udeležbe v športu in telesni dejavnosti, zlasti s podporo priporočila Sveta o HEPA, »EU Physical Activity Guidelines« in »The Tartu Call for a Healthy Lifestyle«. Pomanjkanje telesne aktivnosti je eden od največjih dejavnikov tveganja za zdravje, a prav vsak posameznik lahko z aktivnim preživljanjem prostega časa naredi veliko za dobro počutje.Glavni namen projekta Hand in Hand  je povečati stopnjo udejstvovanja mladih v športu ter razviti motivacijski model, ki bo mlade spodbudil k rekreativnemu športnemu udejstvovanju. 

V mesecu aprilu smo v dva tabora uspešno vključili 297 mladih, ki so se udeležili aktivnosti rokometa, pametne vadbe, plezanja, plavanja s poudarkom na tehnikah samoreševanja ter veslanja na reki Krki. 

 

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Kontakt