Delavnica za krepitev kompetenc 2021

Nazaj

Delavnica za krepitev kompetenc 2021

Z delavnicami za krepitev kompetenc želimo zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost mladih. Hkrati želimo z inovativnimi pristopi prispevati k zaposlovanju mladih ter reševanju problematike brezposelnosti mladih. Z delavnicami skušamo na trajnostni način okrepiti kompetence za aktivno državljanstvo in spodbudili družbeno priznanje teh kompetenc.

Podjetništvo in mladi

V letu 2021 smo uspešno pripravili dokumentacijo za partnerstvo v projektu Pojnt, kjer se bomo poglobljeno osredotočali na podjetništvo med mladimi. Planirane aktivnosti so usmerjene v razvoj in krepitev podjetniških kompetenc ter inovativnosti pri mladih. V sklopu tega bomo izvedli naslednje. 

 • Predstavitev coworking prostorov v Brežicah.
 • Podjetniške delavnice – odvisne od želja in potreb mladih (kako ustanoviti lastno podjetje, kako napisati življenjepis in motivacijsko pismo, vodenje financ, projektni management, tuji jeziki, IKT delavnice...).
 • Karierni sejem, poklicna orientacija (karierno svetovanje) – predstavitev poklicev in različnih študijskih programov (izkušnje študentov) ter delodajalcev iz Posavja, svetovanje mladim za lažji izbor študija.
 • Predstavitev uspešnega start-upa (dobra praksa).
 • Praksa za dijake/študente (delo v Mladinskem centru Brežice za lažje pridobivanje izkušenj in socialnih stikov).
 • Šola podjetništva za osnovnošolce.
 • Predstavitev mladinskih izmenjav in evropskih programov, ki jim omogočajo pridobivanje izkušenj v tujini.

MI! – mladinski inkubator

MCB  že več let nastopa v vlogi inkubatorja kadrov. V dvoletnem projektu, ki smo ga izvajali, smo
Rezultati projekta:

 • skupno smo izvedli 360 ur usposabljanj, v okviru 89 delavnic
 • v projekt MI! se je vključilo 92 posameznikov
 • Kazalnik učinka (število udeležencev, ki so predavanja obiskovali vsaj 90 ur): 40
 • Kazalnik rezultata (udeleženci, ki so bili na usposabljanjih vsaj 90 ur in so vsaj en mesec že zaposleni): 14
 • gradiva: Življenje mladih in izzivi zaposlovanja v regiji in Strategija na področju mladih in mladinske politike v posavski regiji
 • 7 novih razvojih projektov

Katera vsa usposabljanja smo izvedli?

 • SKLOP 1: Mladinsko delo 90 ur (MKC Maribor).. v živo
 • SKLOP 2: Delavnice komunikacijskih veščin, retorike in javnega nastopanja, motivacije za delo in izobraževanje ter socialnih veščin samopodobe 90 ur (ZPTM Brežice)
 • SKLOP 3: Projektno učno delo 40 ur in Digitalni svet: Osnove uporabe Facebooka in Instagrama, montaža filmov, oblikovanje spletnih strani in snemanje Podcastov 50 ur (ZPTM Brežice)
 • SKLOP 4: Mladinsko delo 90 ur (ZPTM Brežice)

Sodelovanje TPV

Trudimo se sodelovati in navezovati stike z lokalnimi podjetji. K sodelovanju smo jih povabili pri izvajanju projekta MI! – mladinski inkubator, kjer so podjetja podala različne poslovne izzive, ki so jih mladi reševali tekom usposabljanj.

Hkrati pa smo v letu 2021 sklenili medsebojno sodelovanje s podjetjem TPV AUTOMOTIVE. Namen sodelovanja je spodbujanje podjetništva v regiji, zlasti z zagotavljanjem podpornega okolja za kreativne posameznike in podjetja z namenom spodbujanja nastajanja in delovanja novih podjetij, mreženje in razvijanje novih projektov oz. podjetniških idej ter izvedba dogodkov (konference, podjetniški izzivi, hackatoni…).

 • Občina Brežice
 • MI! - mladinski inkubator
 • PiMP
 • Quality Label for Youth Centres
 • Ministrstvo za kulturo
 • Naložba v vašo prihodnost

Kontakt