Informiranje mladih

Nazaj

Informiranje mladih

V MC Brežice skrbimo za promocijo in vidnost dogodkov preko različnih kanalov, in sicer preko info točk, družbenih omrežij (facebook, instagram, ...), spletne strani www.mc-brezice.si, tiskanih medijev ipd. O dogodkih mlade informirajo tudi mladinski delavci, ki s prostovoljci obiskujejo šole in jim predstavljajo program, načrte in možnosti vključevanja v mladinskem centru, napovednike delavnic in ostalih dogodkov objavimo tudi v lokalnih medijih, na portalu mlad.si in na spletnih straneh organizacij, s katerimi sodelujemo.

Pri promociji uporabljamo različna komunikacijska orodja, kot so videoposnetki s predstavitvami mladih in aktivnostih, informiranje s plakati, ki jih razobesimo v MC Brežice in na vidna mesta v Občini Brežice, fotografije, sporočila javnosti, brošure, zgibanke, bannerji ipd. 

Organiziramo tudi različne info stojnice in točke, kjer informiramo mlade o naših aktivnostih, možnostih vključitve v dejavnosti Mladinskega centra in v programe evropske mobilnosti. Hkrati pa na stojnicah damo priložnost tudi mladim, da razstavijo svoje izdelke in se tako predstavijo javnosti. 

  • Občina Brežice
  • MI! - mladinski inkubator
  • PiMP
  • Quality Label for Youth Centres
  • Ministrstvo za kulturo
  • Naložba v vašo prihodnost

Kontakt