Mednarodno sodelovanje

Nazaj

Mednarodno sodelovanje

Področje mednarodnega sodelovanja predstavlja izredno priložnost, ki jo lahko ponudimo mlademu človeku na njegovi poti odločanja, spoznavanja, pridobivanja novih znanj in izkušenj ter medkulturnega učenja.

Akreditacije

V letu 2021 smo pripravili in oddali vlogo za podaljšanje akreditacije Erasmus+ za novo obdobje. Erasmus + pomembno prispeva k reševanju ključnih socialno-ekonomskih izzivov, s katerimi se bo Evropa srečevala do konca desetletja, ter podpira izvajanje Programa politike EU za rast, delovna mesta, enakost in socialno vključevanje. Poleg tega pa smo oddali tudi vlogo za pridobitev akreditacije Znaka kakovosti.
Akreditacije nam ponujajo spekter priložnosti za prijavo različnih projektov in s tem omogočanje mladim, da izkusijo mednarodne izmenjave.

ClimeArt

V letih 2020 in 2021 smo realizirali vključitev v odobren projekt Evropske solidarnostne enote (Erasmus + program), Z umetnostjo nad okoljske probleme 2019 – 2020 oziroma projekt Clime ART. V gostiteljstvo smo sprejeli dve osebi, prostovoljko iz Poljske in prostovoljca iz Makedonije. Pobudo za projekt ClimeArt so podali mladi, ki so prepoznali okoljevarstvene izzive družbe in željo po spodbujanju, informiranju in udejstvovanju mladih k tovrstnim izzivom. O projektu, Kaja Nakani, pobudnica in članica projektne ekipe, navaja: ''Želeli smo predstaviti okoljsko podnebno problematiko, vključiti kulturno dediščino in s pomočjo prostovoljcev iz tujine spoznavati tudi njihovo kulturo.«
V sklopu projekta so sodelujoči pripravili številne dejavnosti za vse generacije. Organizirali so delavnice gledališča, bralno literarni krožek, fotografsko razstavo, predavanja o gozdovih, radijsko igro, izlet v Jovse ter ogled ogroženih vrst ptic in delavnice za otroke, kjer so preko ustvarjanja in igre najmlajšim prikazali obravnavano tematiko.

Youth Inn

Kot partnerji uspešno sodelujemo v projektu Youth Inn, ki ga podpira program Erasmus +. Projekt se osredotoča na izmenjavo dobrih praks med centri. V projekt je vključenih še pet partnerskih centrov: Pokret gorana Vojvodine (Srbija), FITT Timisoara (Romunija), Mokymų centras "Daugirdiškės" (Litva), Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg (Nemčija), Cazalla Intercultural (Španija), Cooperativa Sociale Muovimente (Italija), ki med sabo izmenjujejo izkušnje in nasvete glede upravljanja mladinskih centrov z nastanitvami, pomen okoljske trajnosti ter vključenosti lokalne skupnosti.

  • Občina Brežice
  • MI! - mladinski inkubator
  • PiMP
  • Quality Label for Youth Centres
  • Ministrstvo za kulturo
  • Naložba v vašo prihodnost

Kontakt