Regijski posvet 7. 4. 2022

Nazaj

Regijski posvet 7. 4. 2022

V MC Brežice imamo v letu 2022 v teku kar nekaj projektov. Med drugim kot partner sodelujemo v projektu Lokalne pobude za EU cilje mladih ter pri sooblikovanju Resolucije o Nacionalnem programu za mladino, pod vodstvom Mladinske Mreže Mama.

Ker je temeljno vodilo oblikovanja mladinskih politik “nič o mladih brez mladih”, bomo v namen priprave lokalne pobude in pogovoru o željah mladih, ki bi jih bilo smiselno vključiti v pripravo tako pomembnih dokumentov, v MC Brežice organizirali regijski posvet, kjer se bodo mladi po skupinah pogovarjali o področjih, ki jih pokrivata tako strategija kot resolucija:

 • izobraževanje (formalno in neformalno-mladinski sektor),
 • zaposlovanje in podjetništvo,
 • bivanjske razmere mladih,
 • zdravje in dobro počutje (v širšem pomenu – tudi šport),
 • okolje in trajnost,
 • mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja, ter
 • kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.


Delavnica bo potekala v četrtek, 7. aprila 2022 v Mladinskem centru Brežice, z začetkom ob 9. uri in bo trajala nekje do 13. ure. Kar bodo mladi oblikovali na delavnici, bodo tudi predstavili lokalnim odločevalcem. Izbrana pobuda se bo tudi izvedla, in sicer v mesecu septembru 2022.

Mlade, ki bodo aktivno sodelovali na delavnici in kasneje pri izvedbi lokalne pobude, bomo peljali na Festival mladih 2022 (koncert), ki bo potekal konec junija 2022 v Ljubljani, v sklopu Evropskega leta mladih 2022, ter na nacionalno konferenco projekta Lokalne pobude za cilje mladih EU, ki bo potekala jeseni 2022, prav tako v Ljubljani.

Ker strmimo k spodbujanju dialoga med mladimi in določevalci in si želimo več mreženja ter aktivne participacije mladih, hkrati pa tudi povezovanja s šolami in drugimi organizacijami, vabimo vse mlade, stare med 13 in 29 let, da se pridružite dogodku.

Prosimo, da nam udeležbo potrdite do 28. marca 2022, na elektronski naslov: nastja.volovec@zptm.si, zaradi lažje nadaljnje organizacije dogodka.

Veseli bomo vašega odziva in udeležbe.

 • Občina Brežice
 • MI! - mladinski inkubator
 • PiMP
 • Quality Label for Youth Centres
 • Ministrstvo za kulturo
 • Naložba v vašo prihodnost

Kontakt