Strateško načrtovanje programa

Ponovno sodelovanje s Svetom Evrope

Nazaj

Strateško načrtovanje programa

V decembru nam je Svet Evrope nudil tudi podporo pri izdelavi strateškega načrta za leti 2024 in 2025. Izvedl so obisk Coaching in strateško načrtovanje programa, ki ga je vodila Natalia Chardymova, neodvisna strokovnjakinja, članica skupine strokovnjakov za program Znak kakovosti za mladinske centre. Na izvedbi so bili prisotni Alja Kovačič, vodja MC Hostla in koordinatorka znaka kakovosti Sveta Evrope, Anja Krušnik Cirnski, mladinska terenska delavka in Taja Vranetič, koordinatorka mladinskih programov. 

Skozi celoten potek obiska smo pregledali poslanstvo, vizijo ter akcijski načrt, stanje izvajanja programov in rezultatov. Posebno pozornost smo namenili prepoznavanju prednosti in vrzeli v naših programih. Določili smo prednostne naloge, cilje in ključne teme v prihajajočih dveh letih. Natalia Chardymova nam je predstavila temeljna načela in pristope Sveta Evrope. Pregledali smo tudi trenutno aktivna tematska področja: ruralno mladinsko delo, participacija mladih ter druge potrebe in realnosti. Izvedenka si je ogledala tudi izvedbo delavnice Seks, splet in samopodoba na Osnovni šoli Dobova ter trenerkama podala povratne informacije o metodologiji in izvedbi. Za konec je izvedla še predavanje o načelih neformalnega izobraževanja, pri čemer je natančno razdelala izkustveno učenje in učenje skozi »debriefing«. Mladinski delavki pa sta predstavili program neformalnega izobraževanja, ki ga izvajamo na šolah. 

Rezultat obiska je izdelan akcijski načrt za leti 2024 in 2025 ter sveže obnovljeno in pridobljeno znanje iz področja neformalnega izobraževanja v mladinskem delu. 

Strateško načrtovanje programa
Strateško načrtovanje programa
Strateško načrtovanje programa
Strateško načrtovanje programa

Kontakt