Med 13. in 17. februarjem je potekalo Usposabljanje ob prihodu prostovoljcev, ki sodelujejo v programu Evropska solidarnostna enota. Nastanjeni so bili v Zdravilišču RKS Debeli Rtič.

Prostovoljci so se seznanili z državo članico, se pripravili na projektno aktivnost in vzpostavili mrežo. Skozi program so se spoznali med sabo, spoznali so projektni management in se preizkusili v praksi, se dodatknili tem kot so: medkulturno učenje, projektni cikel, Youthpass, solidarnost, participacija, vključevanje, varovanje okolja in digitalizacija. 

Svojo udeležbo na usposabljanju je prostovoljka opisala tako: 

Izlet na Debeli Rtič

Prvi dan me je čakalo dolgo potovanje, saj sem morala prepotovati en del Slovenije, da sem prišela na cilj. Po 4 urah potovanja in številnih različnih avtobusih sem končno prispela do hotela Bor, ki se nahaja ob morski obali nekaj minut od Ankarana.

Program

Na programu za ta teden je bilo predvidenih veliko različnih delavnic, na katerih smo se spoznali in izmenjali izkušnje o našem projektu prostorovljstva v Sloveniji. Zakaj smo izbrali to državo? Kaj pa medkulturnost? Kako se prilagajamo? Izvedeli smo tudi več o evropski solidarnostni enoti.

Tipičen dan treninga je srečanje okoli 9.30 zjutraj z aktivnostjo “energizer”. Nato smo do poldneva delali v manjših skupinah z vmesnimi odmori za kavo (veliko odmorov za kavo). Po kosilu je bil drugi del treninga, ki smo ga znova začeli z zanimivimi energizerji. Tako smo z veliko energije nadaljevali popoldanske aktivnosti do 19.00 ure.

Vse je bilo v znamenju neformalnega učenja in dinamično zastavljeno z: igro vlog, kvizi, delo v manjših skupinah, sprehodi in pogovori po zunanjih površinah.

Project about environment

Zasnovali smo tudi manjši skupinski projekt na različne teme, s skupino smo izbrali okolje, tako da smo se odpravili pobrati vse odpadke ob obali med Debelim Rtičem in Ankaranom. Anketirali smo tudi meščane, da bi izvedeli njihovo mnenje o čistosti plaž na tem območju. 

Izlet v Piran

Zadnji dan smo obiskali Piran in nas sprejel Morigenos društvo za zaščito morskih sesalcev, ki nam je predstavilo piranske delfine.

Nato smo imeli prosti čas za odkrivanje mesta, preden smo se zadnji večer srečali v restavraciji!

Za zaključek vam usposabljanje omogoča tudi oddih od lastne izkušnje in pogled nanjo od daleč, je tudi priložnost za primerjavo in razumevanje, da niste sami.

 


ENGLISH

Volunteer Juliette from France, who is doing voluntary work as part of the European Solidarity Corps project here at the Brežice Youth Center, took part in an introductory training session at Debel Rtič, organized by the MOVIT National Agency.

Arrival training on Debeli Rtič

 

Trip to Debeli Rtič

On the first day, a long trip awaited me indeed I had to cross all of Slovenia to reach my destination. After 4h hours of travel and many different buses, I finally arrived at depandasa hotel Bor located along the sea coast a few minutes from Ankaran.

Programm

On the program for this week, many different workshops were planned to get to know each other and exchange our experiences about our project in Slovenia. 

Why have we chosen this country? What about interculturality? How do we adapt? And also learn more about the European Solidarity Corps. 

A typical training day is meeting around 9:30 am for an energizer. Then we work in small groups until noon with a coffee break in between (lot of coffee breaks). After lunch, there are other energizers around 3:00 p.m. to start the afternoon activities with a lot of energy until 7:00 p.m.

Everything was about non-formal learning and dynamics like : Role plays, quiz, working in small groups, walk and talk outside. 

Project about environment

We also set up a small group project on different topics, my group and I chose the environment so we set out to pick up all the waste along the coast between Debeli Rtič and Ankaran. We also interviewed citizens to know their opinion about the cleanliness of the beaches of this area.

Trip to Piran

On the last day, we visited Piran and were welcomed by Morigenos the society for the protection of marine mammals, who gave us a presentation on the dolphins of Piran.

We then had free time to discover the city before meeting at the restaurant for our last evening!

To conclude the training also allows you to take a break from your own experience and look at it from afar, it is also an opportunity to compare and understand that you are not alone.

 

 

 

 

 

  • Občina Brežice
  • MI! - mladinski inkubator
  • PiMP
  • Quality Label for Youth Centres
  • Ministrstvo za kulturo
  • Naložba v vašo prihodnost

Stopite v stik

MC Brežice
Gubčeva 10a
8250 Brežice

+386 590 83 790