Znak kakovosti Sveta Evrope pred ponovno presojo

Mladinski center Brežice skupaj z Mladinskim hotelom Brežice predstavlja evropski center neformalnega izobraževanja za mlade pod okriljem Sveta Evrope. Leta 2013 smo kot edini mladinski center v Sloveniji pridobili Znak kakovosti Sveta Evrope, ki so ga do sedaj podelili zgolj 14-im mladinskim centrom v Evropi. V skladu z vrednotami in standardi Sveta Evrope stremimo k razvoju in implementaciji kakovostnih izobraževalnih programov s ciljem krepitve kompetenc mladih. Ponovna presoja znaka kakovosti bo v letošnjem letu. 

 

V letu 2022 nudili podporo 2677 udeležencem 

Tako smo, v skladu z vizijo biti varen prostor za mlade, v Mladinskem hotelu v letu 2022 presegli 7800 nočitev in gostili več kot 30 mladinskih in nevladnih organizacij, kulturnih in športnih društev, osnovnih in srednjih šol ter jim nudili podporo pri izvajanju programov neformalnega izobraževanja.

 

Oktobra v Brežicah usposabljanje za evropske mladinske delavce

V letu 2023 smo uspešno kandidirali na razpisu oddelka Sveta Evrope za mladino in kot edini mladinski center, izmed 50-ih prijaviteljev, pridobili finančno in mentorsko podporo Sveta Evrope pri izvedbi usposabljanja za mladinske delavce na temo izobraževanje o človekovih pravicah. Usposabljanje bo potekalo v mesecu oktobru v Mladinskem hotelu in bo pomemben mejnik v razvoju in diseminaciji programov izobraževanja o človekovih pravicah v Sloveniji. 

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

 

 

 

Oktobra v Brežicah usposabljanje za evropske mladinske delavce

V letu 2023 smo uspešno kandidirali na razpisu oddelka Sveta Evrope za mladino in kot edini mladinski center, izmed 50-ih prijaviteljev, pridobili finančno in mentorsko podporo Sveta Evrope pri izvedbi usposabljanja za mladinske delavce na temo izobraževanje o človekovih pravicah. Usposabljanje bo potekalo v mesecu oktobru v Mladinskem hotelu in bo pomemben mejnik v razvoju in diseminaciji programov izobraževanja o človekovih pravicah v Sloveniji. 

 

  • Občina Brežice
  • MI! - mladinski inkubator
  • PiMP
  • Quality Label for Youth Centres
  • Ministrstvo za kulturo
  • Naložba v vašo prihodnost

Stopite v stik

MC Brežice
Gubčeva 10a
8250 Brežice

+386 590 83 790