Lokalne pobude za cilje mladih EU

ponedeljek, 9. 1. 2023

Mladinski center Brežice je partner projekta »Lokalne pobude za cilje mladih EU«, ki ga vodi Mladinska mreža MaMa.

S tem projektom želijo v izvedbo lokalnih pobud vključiti 6 mladinskih centrov, kjer si bo vsak partner (mladinski center) izbral enega izmed ciljev mladih EU in bo mlade vodil skozi celoten proces priprave ter izvedbe lokalne pobude za izboljšanje stanja mladih v lokalnem okolju.

Strategija in njeni cilji za mlade so dostopni na spletni strani Evropske unije.

Projekt “Lokalne pobude za cilje mladih EU” zasleduje vseh 11 ciljev mladih, saj bomo s projektom in z opolnomočenjem mladinskih delavcev in mladih o EU strategiji za mlade 2019- 2027 in z lokalnimi pobudami približati EU mladim, predvsem neorganizirani mladini. Dejstvo je, da si mladi želijo biti slišani in povedati svoje mnenje, zato jim bomo ponudili možnost, da v sodelovanju z mladinskimi delavci iz mladinskih centrov oblikujejo lokalne pobude in izboljšajo svoje delovanje v lokalnem okolju in pri tem kritično razmišljajo ter se seznanijo s pomenom aktivnega državljanstva mladih.

Mladi se bodo skozi proces projekta ter neformalnega učenja prav tako spoznali s priložnostmi mladinskega dialoga ter s tem znanjem in s pomočjo mladinskih delavcev preko mladinskih pobud nagovarjali enga izmed cilj mladih EU. V Mladinskem centru Brežice smo si izbrali cilj Kakovostna zaposlitev za vse in okoli njega oblikovali pobudo, v okviru katere bomo 22.9.2022 organizirali Posavski kaireni sejem.

Cilji EU za mlade:

 1. Povezati EU z mladimi
 2. Enakost vseh spolov
 3. Vključujoče družbe
 4. Informacije in konstruktiven dialog
 5. Mentalno zdravje in dobro počutje
 6. Korak naprej za podeželsko mladino
 7. Kakovostna zaposlitev za vse
 8. Kakovostno učenje
 9. Prostor in participacija za vse
 10. Trajnostna zelena Evropa
 11. Mladinske organizacije in evropski programi
 • Občina Brežice
 • MI! - mladinski inkubator
 • PiMP
 • Quality Label for Youth Centres
 • Ministrstvo za kulturo
 • Naložba v vašo prihodnost

Stopite v stik

MC Brežice
Gubčeva 10a
8250 Brežice

+386 590 83 790