MI! - mladinski inkubator

Nazaj

1. februar 202015. september 2021

MI! - mladinski inkubator

Projekt je rezultat uspešne kandidature na razpisu »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« in traja do 15. 9. 2021. Z javnim razpisom se zagotavlja trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Spodbuja se inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Rezultati:

 • vključitev vsaj 39 mladih vsaj v 90-urno usposabljanje;
 • zaposlitev 65 % od 39 mladih oz. 25 mladih (od 15 do 29 let) v mladinskem sektorju ali drugje;
 • analiza kariernih odločitev v mladinskem kontekstu, zbrane v gradivu „Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”
 • dokument Strategija na področju mladih in mladinske politike v regiji
 • program usposabljanj mladinskega inkubatorja.

 

Aktivnosti:

 • Vodenje in koordinacija projekta;
 • Vzpostavitev pogojev za oblikovanje novih delovnih mest za osebe iz ciljne skupine;
 • Karierne odločitve v mladinskem kontekstu, predstavljene v gradivu „Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”;
 • Izdelava strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji;
 • Izvedba programov usposabljanj (po sklopih od 1 do 3) mladinskega inkubatorja ter izvedba praktičnih projektov v podjetjih v regiji in medsektorsko povezovanje z namenom prepoznavanja pozitivnih učinkov mladinskega dela:
 • Sklop 1: Delavnice za aktivno mladinsko delo,
 • Sklop 2: Delavnice za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ter
 • Sklop 3: Projektno učno delo;
 • Prenos dobrih praks in diseminacija rezultatov;
 • Informacijsko-komunikacijska kampanja.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Stopite v stik