Out of the city!

Projekt podeželski mladini omogoča dialog na temo mladinskega dela in oblikovanja programov na podeželju.

Nazaj

1. september 202330. september 2025

Out of the city!

Trajanje projekta: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2023

Vrednost projekta: 250.000,00 EUR

Partnerji: FATTORIA PUGLIESE DIFFUSA APS: ITALIJA, Asociatia Be You: ROMUNIJA, Pokret gorana Vojvodine: SRBIJA

Projekt podeželski mladini omogoča dialog na temo mladinskega dela in oblikovanja programov na podeželju. Skupaj bomo gradili priložnosti za sodelovanje mladih v mladinskih aktivnostih. To bo tudi podprlo mladinsko delo in naredilo delo ter njegove učinke bolj vidne na podeželju.

Naši cilji so podpora podeželski mladini, razviti novo, inovativno metodologijo, ki lahko zagotovi izvajanje kakovostnega mladinskega dela na podeželju ter mladinske delavce in druge, ki delajo z mladimi, usposobiti za izvajanje komponente podeželskih mladih

Projekt predvideva okrepljeno lokalno delo z mladimi v kombinaciji praktičnih delavnic, povezanih s podeželskim okoljem in vključevanjem mladinskega dela.

Ruralno mladinsko delo se nanaša na različne dejavnosti, programe in projekte, ki so namenjeni vključevanju mladih ljudi v podeželskih območjih v različne aktivnosti za izboljšanje njihovega življenja in prispevanje k razvoju lokalnih skupnosti. Poudarek je na zagotavljanju priložnosti za razvoj spretnosti, znanj in izkušenj mladih, ki živijo v podeželskih okoljih, ter spodbujanju njihovega aktivnega sodelovanja pri trajnostnem razvoju svojih skupnosti.

Cilji projekta: 

1: Pripraviti metodologijo za ruralno mladinsko delo.

2: Usposobiti mladinske delavce in ostale zainteresirane za izvajanje ruralnega mladinskega dela.

3: Razširiti uporabo razvite metodologije v lokalna okolja in decentralizirati aktivnosti za mlade.

4: Spodbujati in širiti inovativne pristope ruralnega mladinskega dela in podpreti programe Erasmus+

5: Okrepiti zavedanje mladih in lokalne skupnosti o pomenu mladinskega dela in prispevati k dvigu števila mladih aktivnih v raznih dejavnostih.

Rezultati projekta: 

1. Metodologija za izvajanje mladinskega dela na ruralnih območjih, ki bo odgovarjala na dejanske potrebe mladih iz teh območij ter jo bo mogoče preslikati na katerokoli državo.

2. Usposobljeni mladinski delavci za izvajanje ruralnega mladinskega dela.

3. Prepoznavanje in uporaba metodologije na ruralnih območjih, aktivno vključeni mladi.

4. Večje zavedanje med mladimi in lokalno skupnostjo o pomenu mladinskega dela in evropskih programih.

5. Priznavanje in podpora ruralnemu mladinskemu delu.

V sklopu projekta bomo implementirali 2 mednarodna treninga na temo ruralnega mladinskega dela, obiskali dve partnerski državi in si ogledali njihove dobre prakse na ruralnem območju, izvedli skupno 8 lokalnih treningov. Organizirali začetno novinarsko konferenco in zaključni dogodek, ter izvedli kampanje za razširjanje rezultatov. Skozi aktivnosti pa bomo razvili tudi metodologijo ruralnega mladinskega dela.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije, program Erasmus+: Mladina

  • 131
  • 132
  • Občina Brežice
  • MI! - mladinski inkubator
  • PiMP
  • Quality Label for Youth Centres
  • Ministrstvo za kulturo
  • Naložba v vašo prihodnost