Delavnica mladi za šport

Nazaj

Delavnica mladi za šport

V petek, 10. 2. 2023, smo v MC Brežice organizirali delavnico v sklopu projekta Mladi za šport.

Z mladimi smo si pogledali analizo ankete, ki se je izvedla konec lanskega leta ter na podlagi slišanega in dejanskih potreb ter idej mladih, oblikovali osnutke ukrepov za krepitev športnega področja v lokalnem okolju. Dotaknili smo se treh tematik, in sicer financiranja, infrastrukture in splošnih športnih dejavnostih v občini Brežice.

Mladi so podali konkretne, iskrene in predvsem uresničljive predloge, katere bomo na nadaljevalni delavnici v prihajajočih mesecih, še dopolnili in nadgradili do končnega akcijskega načrta za izboljšanje športne aktivnosti mladih v občini Brežice.

Ukrepi, ki so jih predlagali mladi, po področjih:

Infrastruktura

 • Obnova in ohranjanje kvalitete že obstoječih zunanjih igrišč,
 • uvedba novih športnih panog v občini brežice,
 • urediti dostop do športnih informacij javnega značaja,
 • izboljšanje dostopnosti notranjih športnih površin (finančno in časovno/terminsko),
 • povečanje števila manj zastopanih športnih površin.

Financiranje

 • Spodbujanje h gibanju (občinska organizacija športno informativnega sejma),
 • kriteriji za oblikovanje (cenika, financ, programov, nagrad za dodelitev trenerjem/klubom/društvom),
 • podpora zptm-ja in športne zveze (tako pri financiranja kot pomoč pri pripravi ideje na občinski razpis),
 • subvencinorane zakupa športnih prostorov (da s pomočjo subvencij, lahko dostopaš do infrastrukture/prostora).

Športne dejavnost

 • Več oglaševanja,
 • mladi samostojno organizirajo športne dogodke,
 • več organiziranih in cenovno bolj dostopnih/brezplačnih športnih dejavnostih,
 • več rekreativnih športnih dejavnostih,
 • prenova obstoječih/zastarelih objektov.

In kaj so o delavnici povedali mladi?

 • »Všeč mi je bilo, da smo lahko povedali svoje mnenje«.
 • »Poznamo področje, saj smo športno aktivni, in lahko povemo svoje mnenje, smo iz različnih društev, tako lahko vsak izrazi nekaj svojega«.
 • »Na delavnici smo se lepo razgovorili in se lahko povezali z ostalimi«.
 • »Super, lahko smo povedali, kar smo želeli, tudi izvedeno je bilo na nivoju«.
 • »Bilo je konstruktivno, kritično, kreativno«.
 • »Bojevito, gremo v smeri, da izboljšamo športne aktivnosti v občini«.
 • »Prikazuje potencial za občino«.
 • »Uporabni, idealni, učinkoviti, zelo realni ukrepi«.

Mladi so bili na delavnici resnično aktivni in dejavni, zelo realno in iskreno so podali svoje poglede, želje ter potrebe na področju športa v občini Brežice. Zastavili smo okvir akcijskega načrta, ki ga bomo v sklopu nadaljevalne delavnice v prihajajočih mesecih, dodelali in ukrepom dodali tudi korake uresničevanja, da bo načrt pripravljen, da ga lahko predstavimo tudi lokalni skupnosti. Delavnica je bila izčrpen začetek oblikovanja uresničljivih ukrepov, kjer so mladi pokazali da so aktivni tako na športnem področju, kjer pa si seveda želijo še več aktivnosti, več prostora za treninge in športnih dogodkov. S prihodom in aktivnim sodelovanjem so pokazali in izrazili tudi željo po aktivni participaciji, vplivanju na odločitve in sodelovanju.

Projekt Mladi za šport je sofinanciran s strani Evropske komisije v programu Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota – Aktivnosti udejstvovanja mladih.
Publikacija je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija in Evropska Komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.
Delavnica mladi za šport
Delavnica mladi za šport
Delavnica mladi za šport
Delavnica mladi za šport
Delavnica mladi za šport
Delavnica mladi za šport
Delavnica mladi za šport
Delavnica mladi za šport
 • Občina Brežice
 • MI! - mladinski inkubator
 • PiMP
 • Quality Label for Youth Centres
 • Ministrstvo za kulturo
 • Naložba v vašo prihodnost