Likovni izziv »čLOVEkove pravice so za vse!«

Nazaj

Likovni izziv

Mladinski center Brežice je leta 2013 prejel Znak kakovosti Sveta Evrope, ki so ga do sedaj podelili samo 14-im mladinskim centrom v Evropi. Cilji programa so biti varen prostor za mlade, nuditi pester nabor izobraževalnih programov in promovirati vrednote in standarde Sveta Evrope. Ker želimo slediti smernicam pridobljenega znaka in nuditi kakovostno ponudbo neformalnih programov za otroke in mladino smo se odločili, da pripravimo likovni natečaj.

Pogoji za sodelovanje v izzivu
Avtor: občan občine Brežice, osnovnošolci in osnovnošolke
Velikost papirja: A3
Tehnika: tehnika, primerna za papir (risanje, kolaž, akvarel, vodne barvice…)
Oznaka risbe/slike na hrbtni strani: ime in priimek (avtorja), naslov risbe, starost, naslov prebivališča, mail kontaktne osebe

Rok za oddajo umetnin: 15. 5. 2023

Starostne kategorije:

  • 1. kategorija: 1.–3. razred
  • 2. kategorija: 4.–6. razred
  • 3. kategorija: 7.–9. razred

Prejete likovne izdelke bo ocenila strokovna komisija. Vsi izdelki bodo razstavljeni v avli Mladinskega centra Brežice. Najboljši izdelek po presoji strokovne komisije bo nagrajen. Otvoritev razstave bo 26. 5. 2023 v popoldanskem času.

Tema: človekove pravice

Da bo lažje najti navdih, so vam na razpolago tri različne zgodbe na temo človekovih pravic. Vsak, ki se udeleži natečaja, naj si izbere eno in glede na izbrano zgodbo izdela 1 likovni prispevek. Zgodbe (Siwina zgodba, Zgodba o Kylianu, Zgodba o Petru Franzmayerju) lahko najdete v priloženih datotekah pdf. spodaj. 

Oddaja del: umetniško delo, skupaj s podatki na hrbtni strani risbe/slike (ime in priimek (avtorja), naslov umetnine, starost, naslov prebivališča in mail kontaktne osebe) pošljete ali dostavite najkasneje do ponedeljka, 15. 5. 2023, na naslov ZPTM Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice s pripisom ''natečaj čLOVEkove pravice so za vse! 2023''.*

Dodatne informacije:
Telefon: 05 90 837 90
E-pošta: info@mc-brezice.si

* V primeru, da bo strokovna žirija med ocenjevanjem prispelih likovnih del ugotovila, da posamezna
umetnina ni avtorsko delo, bo le ta izločena iz nadaljnjega postopka. Vsak avtor lahko sodeluje z največ
enim delom.

  • Občina Brežice
  • MI! - mladinski inkubator
  • PiMP
  • Quality Label for Youth Centres
  • Ministrstvo za kulturo
  • Naložba v vašo prihodnost

Kontakt