Jaz zmagam, ti zmagaš

Delavnica socialnih veščin

Nazaj

Primerno za: 

  • učence zadnje triade
  • vse letnike srednjih šol

Trajanje: 3 –5 pedagoških ur

Število udeležencev: po dogovoru

Brezplačno

Opis

Delavnica socialnih veščin je namenjena krepitvi mladostnikov za doseganje bolj kakovostnega življenja, odnosov v zasebnem življenju in odnosov na bodoči osebni in poklicni poti. Delavnica se začenja z vzpostavitvijo varnega prostora, ki udeležencem zagotavlja spoštovanje in sprejetost. Nadaljuje se s skupnimi dogovori, aktivnim poslušanjem ter drugimi vajami iz področja komunikacije. Vaje iz področja grajenja skupine so namenjene povezovanju udeležencev ter iskanju ter odkrivanju njihove vloge v skupini. Nadaljujemo z vajami reševanja težav, česar se lotimo skozi izkustveno učenje, pri katerem udeleženci urijo še pogajalske spretnosti. Vse to gradimo z metodami iz neformalnega izobraževanja, pri čemer vsako vajo evalviramo, da ozavestimo njen namen in učinek. 

 

Cilji

  • Opolnomočimo mlade, da prepoznavajo različne možnosti dojemanja in odzivanja ter zmožnosti izbire med njimi, ko se znajdemo v različnih situacijah.
  • Mladi poiščejo vlogo v skupini, krepijo skupinsko delo ter medsebojne odnose.
  • Mladi izboljšajo veščine komunikacije ter pogajanja, konstruktivnega reševanja konfliktov, spretnosti premagovanja ovir, reševanja težav in preprek.
  • Mladi okrepijo prepoznavanje in reagiranje na kompleksnejša čustva pri sebi in drugih.

Kontakt