Poklicna orientacija

Delavnica

Nazaj

Primerno za: 8. in 9. razred osnovne šole

Trajanje: po dogovoru, do največ 5 pedagoških ur

Število udeležencev: po dogovoru

Brezplačno

Opis

Poklicna orientacija je delavnica, ki je namenjena vsem mladostnikom, ki so na razpotju odločitve glede izbire srednje šole. Delavnica jim nudi možnost, da spoznajo različne srednje šole, se informirajo o pomembnih datumih za vpis, o točkah ter drugih pogojih za vpis, dijaških domovih, kariernem svetovanju v lokalnem okolju itn. Z udeleženci spregovorimo o tem, kaj vpliva na izbiro srednje šole in kakšno vlogo ti vplivi igrajo. Poklicna orientacija jim na neformalen način predstavi različne vrste učenja, z udeleženci spregovorimo tudi o motivaciji ter ohranjanju motivacije, pridobivanju kompetenc. Z udeleženci izvedemo tudi metodo SMART, na podlagi katere si zastavijo poklicne cilje. 

Cilji

  • Udeleženci se seznanijo z informacijami glede vpisa na srednje šole (pomembni datumi, različne šole, dijaški domovi, točke). 
  • Udeleženci spoznajo metodo pametnega postavljanja ciljev in si postavijo poklicne cilje, ki jih želijo uresničiti in doseči. 
  • Udeleženci spoznajo vrste učenja in izobraževanja ter druge načine pridobivanja ter urjenja kompetenc. 
  • Udeleženci ozavestijo, kaj jih motivira, kdaj jim upade motivacija in se opolnomočijo z orodji za samomotivacijo. 

 

Kontakt