Projekt CLIMEART

Nazaj

5. januar 20204. april 2022

Projekt CLIMEART

Glavni namen projekta je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje mladih posameznikov ter vključevanje ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost. S projektom omogočamo krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s pripadniki ranljivih skupin.

S projektom združujemo probleme regije in izkoristek zgodovinske danosti ter ju družno predstavljamo širši javnosti z namenom spoznavanja iztočnic pomena kulturne dediščine za prihodnost. Pri tem se osredotočamo na okoljevarstvene probleme in skozi program izvajamo aktivnosti, ki so pripomogle k večji ozaveščenosti o okoljevarstveni problematiki s ciljem, da preko dediščine z vključitvijo kulturnih dogodkov ozaveščamo ljudi in rešujemo okoljevarstvene probleme. Glavna aktivnost, ki je bila načrtovana in izvedena, je gledališke predstave na temo podnebnih sprememb. Zraven tega so mladi že oblikovali različne aktivnosti v podpori okolju, kulturni dediščini, vključevanju mladih z manj priložnostmi, aktivni participaciji mladih in informiranju.

V projekt smo vključili dva prostovoljca iz tujine, ki sta pomagala s svojimi izkušnjami in različnimi pogledi na dokončno podobo že izvedenih aktivnosti aktivnostih. Projekt je bil soustvarjen z lokalnimi prostovoljci, ki že imajo nekatere ideje, kako vse skupaj izpeljati. Mlada prostovoljca sta se aktivno vključevala v vse dejavnosti našega centra; sodelovanje pri delavnica, sodelovanje in izvedba otroških delavnic, sodelovanje pri pripravi programa. Hkrati sta aktivno informirala in predstavljala program prostovoljstva v okviru Evropske solidarnostne enote in spodbujala mlade k izvedbi samostojnih solidarnostnih aktivnosti.

Glavni cilj je vsekakor vključiti mlade v aktivno prepoznavanje okoljevarstvene problematike ter preko kulturnih dogodkov ozavestiti lokalno skupnost in osmisliti principe reševanja okoljevarstvenih težav.

Aktivnosti v projektu so:

  • Povezovanje z lokalno mladino
  • Soustvarjanje s prostovoljci iz organizacije
  • Skupinsko osmišljanje, pisanje scenarija, kostumografija za dve predstavi
  • S pomočjo kulturnih in prostočasnih dejavnosti vključevala mlade in otroke v svoje aktivnosti, pri svojih aktivnostih pa bosta promovirala aktivno državljanstvo
  • Izvedba lastnega projekta s pomočjo kulture pri ozaveščanju in izobraževanju
  • Vključevanje v socialno in družbeno udejstvovanje mladih z manj priložnosti ter povečati možnost pridobivanja neformalnih izkušenj, z delavnicami
  • Sodelovanje na tekočih projektih zavoda
  • Iskanje in izpeljava novih socialnih akcij in projektov, ki jih v našem centru še ne poznamo
  • Kritična ocena in predlogi sprememb že obstoječih projektov v centru (razstava, pogovorne ure, predstavitve …)
Projekt sofinancira Evropska solidarnostna enota Evropske unije.

Obiščite nas na družbenih omrežjih

Glavni namen projekta je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje mladih posameznikov ter vključevanje ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost. S projektom omogočamo krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s pripadniki ranljivih skupin.

Projekt CLIMEART

Kontakt